Rekrutacja na stanowiska stałe

Permanent placement


Średniego i wyższego szczebla, head hunting, executive search.

Praca tymczasowa

Temporary employment


Rekrutacja i obsługa administracyjno-kadrowa, try & hire

Zasoby ludzkie dla
sektora budowlanego

Construction


Nasi specjaliści przy realizacji największych projektów.

AA Euro Group Memberships

We are members of the following organisations: